Українські школи, першокласники та нова модель оцінювання

Українські школи, першокласники та нова модель оцінювання

Для першокласників МОН пропонує в наступному 2018-2019 н.р. нову модель оцінювання знань. Вона надає можливість робити оцінку процесу навчання в умовах опанування знань та компетентності. Попередня форма оцінювання цього не передбачала. В українських школах сьогодні використовують оцінку результатів навчання через кількість зроблених помилок, але не оцінювання власне процесу навчання та соціальних компетентності школярів.

Оновлену модель оцінювання пропонується випробувати в пілотних школах, де вже введений новий Стандарт початкової освіти. Після апробації проекту та отримання відгуку від вчителів, Міністерство освіти матиме можливість допрацювати (за необхідності) зразок та поширити його серед українських шкіл. Про деякі відмінності нової та чинної моделі оцінювання розповіла на своїй сторінці «Нова українська школа».

Що дає нова модель оцінки?

Компетентісно орієнтований підхід до навчання буде застосований уже в новому 2018-2019 навчальному році для першокласників. Пізніше цю модель будуть застосовувати всі початкові школи. Нова форма оцінювання передбачає опанування учнями разом зі знаннями та вміннями ще й соціальної компетентності. Відтепер процес навчання не орієнтується лише на запам’ятовування та відтворення інформації (з математики, іноземної мови тощо). Важливою складовою компетентісної моделі - є набуття знань через практику: робота в команді, спільне вирішення складних задач, прояви допитливості, приймання активної участі в обговоренні ідей тощо.

Наразі стара форма оцінювання орієнтується лише на опанування школярами академічних знань, а от соціальних навичок – ні. Новий підхід передбачає змінити вектор оцінки. Тобто академічна компетентність буде розглядатися разом із соціальною. Прагнення учня, його наполегливість, здатність вирішувати складні завдання, обсяг докладених для виконання роботи зусиль є не менш важливою складовою оцінювання, ніж запам’ятовування інформації. Новий підхід було розроблено саме з метою оцінки школяра через рівень його досягнень, а не через призму помилок. Нова модель, запропонована Міністерством освіти і науки, - описово-формувальне оцінювання. Воно дозволяє зробити оцінку рівня поступу учнів та їхньої компетентності.

Основою для впровадження в дію компетентісно-орієнтованої моделі навчання є методичні рекомендації, які були розроблені спеціальною робочою групою під керівництвом МОН. Робоча група складалася з вчителів-практиків, вчителів, що викладають у пілотних школах, авторів Держстандарту початкової освіти. До них також долучили представників Академії педнаук. Робочою групою було вивчено та проаналізовано досвід закордонних країн, що практикують компетентісне навчання. Це Сполучені Штати та країни Європи. Адже саме вони застосовують нову для України форму навчання, тому вже володіють досвідом і щодо процесу оцінки учнів.

Методичні рекомендаціі щодо формувального оцінювання учнів (джерело сайт Нова Українська школа)

Подивитися документ онлайн в Google Docs (для перегляду натисніть тут)

Формувальне оцінювання

Формувальне оцінювання – оцінювання якісних показників навчання, тобто досягнень. Тоді як традиційна форма оцінювання ґрунтується на кількісних показниках, тобто оцінка через помилки. Методичні рекомендації МОН містять роз’яснення щодо терміну «навчальний поступ». Так, за документом ці якості дитини оцінюються з початку її навчання. Це власне саме оцінювання рівня поступу учня, спостереження вчителя за рівнем навчального поступу, а також формування у дитини здатності робити самооцінку власного рівня поступу. Триває такий процес безперервно. Вектор для спостереження та оцінювання першокласників – результати навчання та компетентності, які є обов’язковими та визначаються Держстандартом початкової освіти. Слід зазначити, що особисті риси школяра мають імовірний вплив на навчальний процес, а саме на темп. Через це швидкість досягнення учнем вказаного результату може бути або вищою, ніж зазначений рівень, або нижчою.

Планується, що після отриманих результатів навчання за оновленою формою, викладач має змогу зробити власні корективи в навчальний процес, у подання матеріалу (власну роботу) та в роботу учня (тобто вибудувати освітній шлях школяра індивідуально до кожної дитини).

Головна мета нової моделі оцінки навчання (згідно із текстом методички) – підтримати в кожного першокласника навчальний поступ; сформувати в нього впевненість у своїх силах (ставлячи наголос не на зроблених помилках, а на його сильних рисах); виявити майстерність на кожному з етапів навчання; вчасно визначити наявність проблем, не допустити їхні нашарування; сприяти бажанню дитини вчитися та її прагненню отримати максимальні результати; запобігти страху зробити щось неправильно.

Відсутність порівняльної характеристики

Дуже важливою складової в новій моделі навчання є відсутність порівняльної характеристики. Тобто вчитель не має порівнювати одного учня з іншим, бо треба порівнювати його з ним вчорашнім. Можна оцінювати роботу школяра за певний час лише з його успіхами, а не з успіхами інших.

Формувальне оцінювання – це позитивне оцінювання. Слід зазначити, що маленьким дітям складно сприймати оцінку власної діяльності окремо від оцінки себе самого. Першокласники не відокремлюють оцінку за виконане завдання від оцінки своєї особистості. Тому оцінка для малюка є своєрідним ставленням до нього, як до учня, з боку вчителя. Якщо негативна, то ставлення сприйматиметься як негативне, якщо позитивна, то – навпаки. Аби дії вчителя не суперечили цьому, МОН у методичних рекомендаціях виклало деякі тези:

  • доброзичливо ставитися до кожного школяра, поважаючи його як особистість;
  • позитивно ставитись до прагнень школяра в навчанні (з повагою ставитися до його зусиль, навіть за умови негативного результату).

Такий підхід допоможе надати підтримку тим учням, які є слабшими. Так, якщо вони будуть працювати над легшими, ніж решта, завданнями, то не будуть відчувати себе ніяково, бо витрачені ними зусилля вчитель оцінюватиме нарівні з іншими.

У методичних рекомендаціях розтлумачено про такий аналіз здібностей первачка. Так, там зазначено, що конкретний аналіз помилок (які зробив учень), труднощів (з якими йому довелося зіткнутися), конкретні вказівки щодо покращення отриманого результату – складова формувального оцінювання, проте не в першому класі.

Яким буде власне процес оцінювання школяра

За рекомендаціями Міністерства освіти і науки України компетентісний підхід до навчання передбачає використання Свідоцтва досягнень учня як оновленої моделі оцінювання. Цей документ є ґрунтовною характеристикою для учнів та їхніх батьків, структурованим зворотним зв’язком між вчителем та дитиною за певний навчальний період (семестр, рік). Перша частина Свідоцтва містить оцінку соціальної та робочої компетентності. Це активність учня, його самостійність під час роботи, доброзичливість до однокласників, здатність вирішувати конфлікти мирним шляхом.

Друга частина компетентності учня оцінюється за кожну дисципліну (предмет). Але формулювання отриманих дитиною досягнень ґрунтується не на кількості зроблених нею помилок, а з урахуванням навчального процесу й її особистої моделі поведінки. Тобто, у Свідоцтві може бути зазначено так: «Продукує короткі фрази про себе, надаючи базову персональну інформацію (ім’я, адреса, родина)» (Іншомовна освіта), «Дотримується правил спілкування: привітання, прощання, подяка, прохання, запитання» (Українська мова) тощо.

Обидві частини мають чотири рівні оцінки дитини:

  1. перший виглядає так: «має значні успіхи»;
  2. другий: «демонструє помітний прогрес»;
  3. третій: «досягає результатів з допомогою вчителя»;
  4. четвертий: «потребує значної уваги і допомоги».

Така система оцінювання виключає негативне забарвлення («низький рівень» чи «не здатен запам'ятати правила складання»). За нової системи оцінка результатів роботи учня, яка наголошує на те, що йому потрібна допомога, це вказівка на те, що його досягнення можуть бути покращені з часом.

Для першого та другого класу оцінювання матиме описовий характер у двох частинах Свідоцтва. Для третього класу в документі опис замінять на бали. Також Свідоцтво має поле для внесення вчителем рекомендацій – нижня частина. І для батьків є окреме поле. Свої побажання вони можуть внести до другого примірника документа, який повертається до школи. Перший – залишають собі.